Zapraszamy do kontaktu

tel +48 22 679 66 88
fax +48 22 678 77 99
kowar@kowar.com.pl
Zakład Przetwórstwa Rolno - Spożywczego
KOWAR Spółka jawna
ul. Łodygowa 20, 03-687 Warszawa